Praktisk information

Självhjälp Online

Välkommna alla deltagare

Jättekul att ni har visat intresse och anmält er till någon av våra självhjälpsgrupper, i Solkattens Självhjälp Online. På den här sidan kommer vi att gå igenom praktiskt information för dig som kommit med i en självhjälpsgrupp.

Fyra punkter att gå igenom:

Här kommer vi gå igenom allting som ni behöver veta innan självhjälpsgrupperna startar. Vi har delat in informationen i fyra punkter. Först kommer en kortare sammanfattning över dessa punkter och längre ner på sidan finns lite mer ingående information kring varje punkt. 

1. Hangouts – Möteskanalen

Självhjälp Online kommer ha sina grupper genom ett program som heter ”Hangouts”.

2. Vad gör ”Igångsättarna”?

Igångssättarna ger stöd åt deltagarna och kommer vara med i början för att starta igång alla självhjälpsgrupper.

3. Säkerhet inom grupperna

Här går vi igenom ”Mötesmanualen” och säkerhet & tystnadslöfte  i grupperna.

4. Kostar det något?

Ja, men väldigt lite. Solkatten är en ideell verksamhet som stöttas av Göteborgs kommun. Enda kostnaden är något som vi kallar för ”tian”, vilket är 10 kronor man swishar innan/efter varje gruppsamtal.

1. Hangouts – Möteskanalen

”Självhjälp Online” använder sig av ett program som heter “Hangouts” i deras gruppsamtal på nätet. Det är ett program som du kan använda både genom dator, mobil och “padda”.

2. Vad gör ”Igångsättarna”?

En igångsättare är en person som startar igång självhjälspgrupperna och är vanligtvis med de tre första mötena.   

Igångsättarens uppgifter:
• Skapa en trygg atmosfär i gruppen
• Introducera samtalsmetoden ”rundan”
• Gå igenom praktiska detaljer
• Presentera förslag på överenskommelser/riktlinjer
• Vara ett stöd och en inspiratör (utan att vara ledare eller ”motor” i gruppen)
•Lämna gruppen när den fungerar, det vill säga när alla har kommit igång med att prata och känner sig trygga med varandra.

3. Säkerhet inom grupperna

Dessa punkter kommer att behöva läsas upp inledningsvis under gruppsamtalen innan delningsrundorna startar. Vi börjar varje möte med att turas om att läsa upp dessa texter. Det ger oss en påminnelse om att var och en här har tillfälle att prata helt utifrån sig själv utan krav eller press.

1

Mötesmanual

• Vi delar i förtroende och så ärligt vi förmår, säkra på att det som sägs här stannar här.
Vi möter varandra med ömsesidig respekt och ödmjukhet, även då vi inte tycker likadant eller har olika erfarenheter.
• Ordet går runt så att alla får tillfälle att dela med sig. Vi avbryter inte varandra och vi kritiserar eller angriper inte det som någon delgett. Vi ger inga goda råd såvida inte någon ber om det.
• Vi delar våra erfarenheter, känslor och tankar, men vi har inget taltvång.

2

Säkerhet & Tystnadslöfte

• Allt som delas av deltagare under dessa zoom-möten, måste hållas kvar inom gruppen. Bara på det här sättet kan alla känna sig fria att dela med sig öppet.
• Vi berättar inte vem som deltagit på mötet.
• Det är inte tillåtet att göra personliga ljud-eller videoinspelningar av dessa Zoom-möten.
• För att öka säkerheten, använder vi headset under våra gruppsamtal på nätet.
• Vi använder inte Chatten i Zoom till att samtala med varandra. Utan den används endast om det är något viktigt meddelande man behöver meddela gruppen om.
• Vi trycker av ljudet i Zoommötet när de andra deltagare delar. 

3

Lycka till!

• Tack för att ni lyssnade och varmt välkommna!

4. Kostar det något?

Ja, fast väldigt lite Solkatten är en ideell förening som stöttas av Göteborgs kommun.  Solkatten står därmed för alla kostnader som detta projekt medför. Förutom en liten summa som kallas för ”Tian”. Det är 10 kr som du swishar innan/efter varje gruppmöte, som ekonomiskt stöttar underhållsdriften för Självhjälp Online. Man skulle kunna se detta som en symbolisk summa.

Swishnummer till Solkatten finner du på bilden nedanför. 

Tack för din tid – Vi ses snart

Kontakta oss om det är något du funderar på.

Kontaktuppgifter

Address:

Majorsgatan 8, 413 08 Göteborg

Telefon:

031-42 32 26

Följ oss:
Share via
Copy link