Om oss

Om Rakt in i Väggen

Alexander och Jennifer träffades i en självhjälpsgrupp inom utmattningssyndrom via den idéella organisationen Självhjälphuset Solkatten, i Göteborg i februari 2016. Självhjälpsgruppen var till för att dela med sig av sina erfarenheter kring utmattningssyndrom och för att få stöd i tillfrisknandet. Det är ett stort antal människor som sjukskrivs för utmattningssyndrom varje år, och ofta är det en stor skam för den enskilde att drabbas. Organisationen bildades i september 2016, och är ständigt i ett utvecklingsarbete sedan dess, i syfte att hjälpa och stötta människor med liknande erfarenheter som grundarna besitter. Organisationen innehåller en podcast där Alexander och Jennifer delar med sig av sina utmattningsresor, där Jennifer även delger erfarenheter av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). De egna delningsavsnitten är varvade med gästavsnitt från människor oavsett bakgrund i vårt avlånga land. Alla får vara med och göra sin röst hörd; kända som okända människor. Det viktigaste är att alla som vill lyfta sin historia till ytan får göra det, och därmed bli lyssnad på. Organisationen innefattar även föreläsningar, självhjälpsgrupper online och blogg. En övertygelse finns om att samtal om utmattningssyndrom och PTSD, i kombination med att få ta del av andras berättelser, kan stötta till att uppleva en minskad känsla av ensamhet och skam.

Förhoppningen är att organisationen kan komma att upplevas som ett stöd, för alla som är involverade i utmattningssyndrom och/eller PTSD samt annan psykisk ohälsa: personer med diagnosen/diagnoserna, närstående och sjukvården. Förhoppningen är även att arbetet genom organisationen, som teamet och alla värdefulla människor som delar med sig av sina livsresor gör tillsammans, kan bidra till en större förståelse för utmattningssyndrom och PTSD och att fler vågar prata om psykisk ohälsa.

Några ord på vägen:
• Det är okej om du inte känner dig okej.
• Våga ta hjälp, det finns människor som gärna vill och kan stötta dig.
• Du är varmt välkommen att göra din röst hörd genom Rakt in i Väggen, genom att delge din historia eller återkoppla på det arbete som görs.
Varma hälsningar,
Rakt in i Väggen

Foto: Julia Ekman

Bakom Teamet

Jennifer Frostelid
Grundare

Föreläsnings-, samarbets- och återkopplingsansvarig

jennifer@raktinivaggen.se

Alexander Eriksson
Grundare

Verksamhetsansvarig

alexander@raktinivaggen.se