Om oss

Om Rakt in i Väggen

Alexander och Jennifer träffades i en självhjälpsgrupp inom utmattningssyndrom via den idéella organisationen Självhjälphuset Solkatten, i Göteborg i februari 2016. Självhjälpsgruppen var till för att dela med sig av sina erfarenheter kring utmattningssyndrom och för att få stöd i tillfrisknandet. Det är ett stort antal människor som sjukskrivs för utmattningssyndrom varje år, och ofta är det en stor skam för den enskilde att drabbas. Rakt in i Väggen bildades i september 2016, och är ständigt i ett utvecklingsarbete sedan dess, i syfte att hjälpa och stötta människor med liknande erfarenheter som grundarna besitter. Rakt in i Väggen innehåller en podcast där Alexander och Jennifer delar med sig av sina utmattningsresor, där Jennifer även delger erfarenheter av bland annat posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). De egna delningsavsnitten är varvade med gästavsnitt från människor med kunskap och/eller erfarenhet av utmattningssyndrom. Alla får vara med och göra sin röst hörd; kända som okända människor. Det viktigaste är att alla som vill lyfta sin historia till ytan får göra det, och därmed bli lyssnad på. Rakt in i Väggen erbjuder även webinars/föreläsningar, självhjälpsgrupper online och blogg. Planering för ytterligare utvidgning av Rakt in i Väggens verksamhet är i full gång, och en förhoppning är att verksamheten ska kunna erbjuda stödchatt framöver. Teamet har sedan våren 2022 ökat till tre, då Malin Gunnäng blivit en medskapare i Rakt in i Väggen. Teamet har därmed styrkts av en människa med bland annat stor erfarenhet inom kommunikationsbranchen. Hon titulerar sig idag även som stress- och livscoach samt föreläsare. Malin har själv, liksom Alexander och Jennifer, befunnit sig i ett utmattningssyndrom och hon har en stark drivkraft att minska psykisk ohälsa. 

Rakt in i Väggen hoppas att verksamheten kan upplevas som ett stöd för både individer som har utmattningssyndrom och eventuell annan samtidig psykisk ohälsa, samt deras anhöriga. Förhoppningen är även att arbetet genom Rakt in i Väggen, som teamet och alla värdefulla människor som delar med sig av sina livsresor gör tillsammans, kan bidra till mindre skam och ensamhet för de som drabbats, en större förståelse för utmattningssyndrom och psykisk ohälsa i samhället samt att fler vågar prata om psykisk ohälsa.

Några ord på vägen
• Det är okej om du inte känner dig okej.
• Våga ta hjälp, det finns människor som gärna vill och kan stötta dig.
• Du är varmt välkommen att göra din röst hörd genom Rakt in i Väggen, genom att delge din historia eller återkoppla på det arbete som görs.
Varma hälsningar,
Rakt in i Väggen

Foto: Julia Ekman

Bakom Teamet

Alexander Eriksson
Grundare

Verksamhetsledare

alexander@raktinivaggen.se

Jennifer Frostelid
Grundare

Stödchatts-, samarbets- och återkopplingsansvarig

jennifer@raktinivaggen.se

Malin Gunnäng

Webinariumansvarig

malin@raktinivaggen.se