Vad är “Självhjälp Online”?

Vad är en självhjälpsgrupp?

En självhjälpsgrupp består av 6-8 personer som regelbundet samlas och delar från hjärtat utifrån ett gemensamt tema, alltså ett angeläget ämne som känns aktuellt för deltagarna.
Temat kan exempelvis vara: ”Jag mår inte bra”, ”Självkänsla och personlig utveckling”, ”Utmattning”, ”Kärlek och relationer” m.m.
Med utgångspunkt från det gemensamma temat pratar gruppdeltagarna i tur och ordning. Samtalet sker utifrån en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”, där varje deltagare utgår från sig själv och talar i jag-form. Ingen avbryter eller kommenterar det som sägs, om inte den som talar speciellt ber om det. Ingen har tal-tvång och alla deltagare avger ett tystnadslöfte, allt för att skapa trygghet i gruppen.

MER INFO >>

Vad är Självhjälp Online?

Det som skiljer Självhjälp Online från vanliga Solkatten, är att mötet mellan deltagarna i Självhjälp Online sker genom ett program som Zoom, medan mötet mellan deltagarna i vanliga Solkatten sker i en fysiskt lokal i Göteborg. Man kan med andra ord använda sin laptop, mobil eller padda och träffa andra runt om i Sverige direkt från soffan, med en lika häftig och verklig upplevelse som man får genom Solkattens fysiska möte.

Solkattens syfte och mål med projektet ”Självhjälp Online” är att kunna ge fler människor möjligheten att ta del av Solkattens koncept och därmed delta i en självhjälpsgrupp, även om man inte kan närvara fysiskt!

Flexibiliteten och lättillgängligheten i att kunna dela med andra människor direkt över nätet, skulle kunna öka spridningen och nyttan av den nuvarande samtalsmetoden ”Rundan” på många plan.
Våra samlade erfarenheter på Solkatten och i projektgruppen talar sitt tydliga språk – behovet av gemensamma ”mötesplatser” där vi ges möjlighet att prata om hur vi mår är stort.
Vi vill alltså genom projektet ”Självhjälp Online” möjliggöra för så många som möjligt att kunna ”möta” andra människor med liknande erfarenheter, utan att begränsas av förutsättningar.
Anledningarna till att man väljer det nätbaserade alternativet skulle t.ex. kunna vara:
– måendet (utmattning, social fobi, depression, allergier osv),
– den sociala situationen (ensamstående föräldrar, arbete osv),
– den ekonomiska situationen (transporter eller liknande)
– och/eller tillgängligheten överlag.

En annan viktig aspekt är att vi på Solkatten genom projektets utformning också hoppas och tror att vi ska kunna locka och nå fler ungdomar/unga vuxna, en grupp som ju tyvärr är en av det grupper vars psykiska ohälsa ökat lavinartat de senaste åren.

BESÖK SOLKATTEN

Klicka på symbolen ovanför för att besöka Solkattens hemsida för mer information om deras verksamhet.

INTRESSEANMÄLAN

Klicka på symbolen ovanför för att göra en intresseanmälan. Vi kontakar er när vi har ett startdatum.

TILLBAKA

Klicka på symbolen ovanför för att komma tillbaka till huvudsidan för självhjälp.