Föreläsning

Boka föreläsning

Hur är det att få ett utmattningssyndrom? Hur kan vägen till att gå Rakt in i Väggen se ut? Vilka varningssignaler kan finnas, hur kan de te sig och vilka tankefällor kan man lätt hamna i innan kraschen är ett faktum?

Hur påverkas vardagen?

Hur påverkas vardagen, skolan och privatlivet av ett utmattningssyndrom? Vad kan det finnas för orsaker bakom insjuknandet? Barndomstrauman, högkänslighet och personlighetsdrag är exempel på orsaker som funnits för teamet bakom Rakt in i Väggen.

Boka föreläsning

Är er organisation, arbetsplats eller skola intresserad av att lyssna på en föreläsning om utmattningssyndrom, med inslag av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och annan psykisk ohälsa? Det finns möjlighet att önska innehåll i en föreläsning i syfte att matcha de önskemål ni har för er verksamhet.

Upplägg föreläsning

Den röda tråden vi använder oss av i en föreläsning är samtalsverktyget “Rundan”, ett sätt att få tala fritt och öppet där en garanti av att bli lyssnad på ingår.

FÖRELÄSNING I TVÅ DELAR

Den första delen av föreläsningen innehåller delningar av teamets egna livsberättelser, och i den andra delen integreras deltagarna i en delningsrunda i ett givet ämne.

FÖRHOPPNING

Vår förhoppning med upplägget av föreläsningen är att fler kan använda sig av samtalsverktyget “Rundan”, i syfte att alla individer ska få tala till punkt och få delge det som behövs utan avbrott.

FÅNGA UPP SÄMRE MÅENDE

“Rundan” är ett sätt att fånga upp besvär och dåligt mående i tid, där personen i fråga har större möjlighet att våga dela med sig då ingen får avbryta denne vid pågående tal.

FÖR ALLA VERKSAMHETER

Samtalsverktyget kan användas i alla verksamheter och samtal i samhället, och underlättar kommunikationen mellan samtliga involverade parter.

Kontakta oss

Kontakta Jennifer Frostelid på mail vid frågor, för att samtala om upplägg eller för att boka föreläsning.

jennifer@raktinivaggen.se

Share via
Copy link