Solkatten på nätet

Solkatten på nätet

Självhjälpshuset Solkatten och podcasten ”Rakt in i väggen” har satt igång ett projekt som heter ”Solkatten på nätet”. Det är ett samarbete där vi ska starta självhjälpsgrupper på nätet, allt för att nå ut till ännu fler människor och positivt påverka människors välmående.

Vi kommer starta våra första 5 självhjälpsgrupper över nätet redan hösten 2018 och varje grupp kommer bestå av 6-8 personer. Dessa grupper kommer att kallas för ”pilotgrupper” eftersom projektet är inne i ett test-skede.

• 2 av dessa grupper har temat ”Utmattning”

• 1 grupp med temat ”Jag mår inte bra”

• 1 grupp med temat ”Ångestgruppen – Unga vuxna(18-25 år)”

• 1 grupp med temat ”Självkänsla och Personlig utveckling”.

Efter denna testperiod kommer en utvärdering att genomföras. Vårt mål är att utöka antalet grupper under början av 2019.

Vad är en självhjälpsgrupp?

En självhjälpsgrupp består av 6-8 personer som regelbundet samlas och delar från hjärtat utifrån ett gemensamt tema, alltså ett angeläget ämne som känns aktuellt för deltagarna.

Temat kan exempelvis vara: ”Jag mår inte bra”, ”Självkänsla och personlig utveckling”, ”Utmattning”, ”Kärlek och relationer” m.m.

Med utgångspunkt från det gemensamma temat pratar gruppdeltagarna i tur och ordning. Samtalet sker utifrån en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”, där varje deltagare utgår från sig själv och talar i jag-form. Ingen avbryter eller kommenterar det som sägs, om inte den som talar speciellt ber om det. Ingen har tal-tvång och alla deltagare avger ett tystnadslöfte, allt för att skapa trygghet i gruppen.

Mer om självhjälpsgrupper

Vad är Solkatten?

Självhjälpshuset Solkatten har som första självhjälpshuset i landet startat grupper sedan 1996. De är en ideell förening som stöttas av Göteborgs kommun men hjälper också till mot betalning i andra kommuner med utbildning inom självhjälpsverksamhet.

Solkatten organiserar självhjälpsgrupper och håller kurser för igångsättare. De arbetar för att sprida information om självhjälp, samarbetar med professionella och ideella krafter samt samlar kunskap och erfarenhet om självhjälpsarbete i Sverige och andra länder.

De utvecklar utbildningsmaterial och håller kurser både för igångsättare på Solkatten samt för andra som vill starta egen självhjälpsverksamhet. Solkatten åtar sig även uppdragsutbildningar.

Solkatten håller också föredrag samt tar emot studiebesök från allmänhet, föreningar, offentlighet,  företag samt universitet och andra kursverksamheter.

Se även Övrig verksamhet på Solkatten

Vad är Solkatten på nätet?

Solkattens syfte och mål med projektet ”Solkatten på nätet” är att kunna ge fler människor möjligheten att ta del av Solkattens koncept och därmed delta i en självhjälpsgrupp, även om man inte kan närvara fysiskt!

Flexibiliteten och lättillgängligheten i att kunna dela med andra människor direkt över nätet, skulle kunna öka spridningen och nyttan av den nuvarande samtalsmetoden ”Rundan” på många plan.

Våra samlade erfarenheter på Solkatten och i projektgruppen talar sitt tydliga språk – behovet av gemensamma ”mötesplatser” där vi ges möjlighet att prata om hur vi mår är stort.

Vi vill alltså genom projektet ”Solkatten på nätet” möjliggöra för så många som möjligt att kunna ”möta” andra människor med liknande erfarenheter, utan att begränsas av förutsättningar.

Anledningarna till att man väljer det nätbaserade alternativet skulle t.ex. kunna vara:

  • måendet (utmattning, social fobi, depression, allergier osv),
  • den sociala situationen (ensamstående föräldrar, arbete osv),
  • den ekonomiska situationen (transporter eller liknande)
  • och/eller tillgängligheten överlag.

En annan viktig aspekt är att vi på Solkatten genom projektets utformning också hoppas och tror att vi ska kunna locka och nå fler ungdomar/unga vuxna, en grupp som ju tyvärr är en av det grupper vars psykiska ohälsa ökat lavinartat de senaste åren.

 

Just nu har vi några öppna självhjälpsgrupper som du kan anmäla dig till:

Klicka här för anmälan

Share via
Copy link